Epie Foundation

onderweg naar
een betere wereld

Epie Foundation

onderweg naar
een betere wereld

Epie Foundation

onderweg naar
een betere wereld

Epie Foundation

Met Epie onderweg naar een betere wereld!

Ons bedrijf heet Epie. Dat is een dienstverlener met een backoffice, hoog geautomatiseerd en met een team in de Filipijnen. Als bedrijf geloven we onderweg te zijn naar een betere wereld. In de landen waarin we werken, Nederland en de Filipijnen maar soms ook daarbuiten ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vandaar de Epie Foundation. Heel simpel: een deel van de winst gaat naar de foundation, de bestuursleden zijn verantwoordelijk voor directe, kleinschalige projecten, die bestuursleden zijn ook op enigerlei wijze verbonden met Epie, dus de foundation is in goede betrouwbare handen.

 

Activiteiten

Wij willen de ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren in de Filipijnen en Nederland ondersteunen. Wij geloven in lokaal en klein initiatief. Wij werken graag rechtstreeks samen met eindverantwoordelijken in de Filipijnen maar willen ook Haagse jongeren ondersteunen die dat nodig hebben.

Centraal staat dat een betere leefomgeving, goede scholing/ training en begeleiding uiteindelijk de sleutel zijn naar een betere toekomst. 

Wij kiezen onze doelen zorgvuldig, projecten worden persoonlijk, rechtstreeks en met een bestuurslid als eind verantwoordelijke uitgevoerd.

 

Statutaire doelstelling

Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel duurzame verbetering van de kansen van kinderen en jongeren. De stichting helpt direct en indirect kansarme en kwetsbare kinderen en jongeren. Leefomstandigheden, educatie en perspectief zijn daarbij sleutelbegrippen. Centraal staat steeds het geven van een veilige en stimulerende leefomgeving, onderwijs, vaktraining, voedsel, kleding, medische zorg, oog voor de psychologische, sociale èn geestelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Stichting ondersteunt daartoe middels giften nationale en internationale hulporganisaties van uitstekende reputatie en bekendheid en voert ook rechtstreeks zelfstandig projecten uit.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aantrekken van donaties van bevriende partijen en het (doen) organiseren van fondsenwervende activiteiten in de breedste zin des woords.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

onze missie

Onderweg naar een betere wereld

Onderweg naar een betere wereld begint volgens ons met kinderen. Daarom staan kinderen bij ons altijd centraal. Wij helpen kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving op te laten groeien, waarbij scholing belangrijk is. Ieder kind verdient een kans op een toekomst, wat hij of zij ook kiest. Wij proberen de achterstand van kinderen - niet alleen elders maar ook in Nederland - door de plaats waar ze zijn geboren of wat ze in hun eerste jaren hebben meegemaakt weg te nemen. Zodat ze een volwaardig leven in hun eigen samenleving kunnen leiden. Dat is onze missie, dat is onderweg naar een betere wereld!

bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans van Antwerpen (penningmeester en voorzitter), Atif Hanif (secretaris) en John Potteboom (lid). Omtrent de beloning voor bestuursleden is in de statuten het volgende bepaald: Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Persoonlijke noot

Persoonlijke noot van de bestuursleden

Deze website is met opzet zakelijk en simpel. Hiermede beogen wij te voldoen aan moderne eisen van governance en transparantie en fiscale eisen vanwege de ANBI status. Niet meer dan dat. Dat is omdat wij veel liever dan via een website persoonlijk met u overleggen en u persoonlijk informeren omtrent onze activiteiten, omtrent wat ons drijft en bezig houdt en hoe u dat zou kunnen ondersteunen.