Beleidsplan

Epie foundation ziet in kinderen de toekomst. Daarom steunen wij kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Bijvoorkeur in de landen waarin wij werken, Nederland en de Filipijnen, maar wij leggen ons geen grenzen op, een goede besteding elders is zeker mogelijk. Onderweg naar een betere wereld, zo noemen wij dat. Wij zijn er van overtuigd dat als bedrijven inzien dat ondersteuning van mensen in hun leefomgeving helpt, echt helpt, dit niet alleen die leefomgeving maar ook die bedrijven zelf beter maakt. Een betere wereld dus voor iedereen.

In Nederland ondersteunt de Epie Foundation SOS Kinderdorpen. Als sinds de start sponsoren wij 5 kinderen verspreid over 5 kinderdorpen in de wereld.  Betrokken! Wij corresponderen met alle kinderen.

In 2017 is de Epie Foundation gestart met sponsoring van Lionheart Foundation, middels een “welpendeel” heeft de stichting zich voor vijf jaar gecommiteerd aan een jaarlijkse donatie.  Lionheart Foundation besteed de gelden aan medische zorg voor kinderen in Sierra Leone. Het bestuur van Epie is jarenlang bekend met de Lionheart Foundation en weet daarom met grote zekerheid dat de gelden goed worden besteed en echt een verschil maken.

In Nederland zullen initiatieven worden ontwikkeld voor kinderen en jongeren die in dit rijke, gereguleerde land toch vaak net buiten de boot vallen. Denk aan daklozen, kinderen die geen veilig thuis hebben, etc. Maar ook aan kinderen met een medisch probleem waarvoor veel is geregeld en betaald, maar een extra steun het verschil maakt. Dat laatste wordt bijvoorbeeld waargemaakt met onze donaties ten behoeve van een jaarprogramma van drie kinderen met ernstige problemen in het autisme spectrum of het syndroom van Down die daadwerkelijk vooruitgang boeken door de activiteiten van Stichting Surfproject.

Epie foundation richt zich op kleinere organisaties, met weinig indirecte kosten, waar hands on en zo rechtstreeks mogelijk voor het doel wordt gewerkt. In dat kader is het bestuur ook bereid en in staat direct onder eigen aansturing projecten uit voeren, zo hebben we in 2020 directe noodhulp verstrekt aan een kleine community in de Filipijnen die ernstig was getroffen door typhoon Goni. Ook hier weer met de kortst mogelijke lijnen, rechtstreeks naar een betrokkene aldaar.

Epie foundation ontvangt donaties van bevriende partijen die verbonden zijn met bestuursleden van Epie en probeert eigen fondsenwervende activiteiten op te zetten. Wij verwerven geen gelden met als doel deze langere tijd dan nodig onder ons te houden. Anders dan een rekening courant bij een Nederlandse bank vindt geen vermogensbeheer plaats.Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt ook geen kostenvergoedingen.